Album ảnh

Trại Giống LanLan Pet Qua Các Thời Kỳ

MGC in Starwood seminar 12/2022

Shihtzu grooming and dog show 12/2022.

Tác Phẩm Của Học Viện 2022

Khai trương PETLIFE STORE

Đại Diện Lãnh Đạo Quốc GIa IGA Việt Nam

Hội Thảo Làm Thú Cưng Bằng Bông Len

Cuộc Thi Tạo Mẫu Lông Chó Quốc Tế Lần Đầu Tiên Tổ Chức Tại Việt Nam

Cuộc Thi Nhuộm Sáng Tạo Trên Lông Chó Và Trình Diễn Trên Sân Khấu

Khóa Học Nâng Cao Tay Nghề Trình Độ B, B+

Tác Phẩm Của Học Viện

Hội Thảo Nhuộm Sáng Tạo Trên Lông Chó