Khóa học

Khoá sáng tạo nâng cao phù hợp với chủ shop hoặc thợ chính chuyên nghiệp
$99.99
Số buổi học: 60 buổi
* Thời gian học: Chia làm 3 ca
- Ca 1: 10:00 – 14:00 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
- Ca 2: 14:00 – 18:00 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
- Ca 3: 10:00 - 14:00 chiều mỗi thứ 7 và chủ nhật.
Học Phí: 25 triệu/60 buổi
Xem Thêm
Khoá chuyên nghiệp phù hợp với với thợ cắt tỉa chuyên nghiệp trong spa
$99.99
Số buổi học: 40 buổi
* Thời gian học: Chia làm 3 ca
- Ca 1: 10:00 – 14:00 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
- Ca 2: 14:00 – 18:00 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
- Ca 3: 10:00 - 14:00 chiều mỗi thứ 7 và chủ nhật.
Học phí: 18 triệu/40 buổi
Xem thêm
Khoá cơ bản phù hợp với những người mới bắt đầu
$99.99
Số buổi học: 20 buổi.
* Thời gian học: Chia làm 3 ca
- Ca 1: 10:00 – 14:00 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
- Ca 2: 14:00 – 18:00 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
- Ca 3: 10:00 - 14:00 chiều mỗi thứ 7 và chủ nhật.
Học phí: 10 triệu/20 buổi.
Xem thêm

Tác phẩm của học viên

Album ảnhXem tất cả

Album videoXem tất cả

Trường học liên kết