Khoá cơ bản phù hợp với những người mới bắt đầu

A. Số buổi học: 20 buổi.
B. Thời gian học: Chia làm 3 ca:

–  Ca 1: Sáng 10:00 – 14:00 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

–  Ca 2: Chiều 14:00 – 18:00 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

–  Ca 3: Học cuối tuần Sáng từ 10:00 sáng đến 14:00 chiều mỗi thứ 7 và chủ nhật.

C. Nội dung chương trình học:

–  Tuần 1: Tắm, vệ sinh, vắt tuyến hôi, vệ sinh tai, cắt móng.

–  Tuần 2: Hướng dẫn cách cầm kéo và lý thuyết cắt cơ bản trên 2 dòng Pomeranian và

Poodle.

–  Tuần 3: Thực hành cắt cơ bản trên Poodle: Chó mô hình và chó thật.

–  Tuần 4: Thực hành cắt cơ bản trên Pomeranian: Chó thật

–  Tốt nghiệp.

D. Học phí: 10 triệu/ 20 buổi.

E. Cam kết sau khoá học:

–  Kết thúc khoá học, học viên có thể áp dụng nguyên lý cơ bản trong tắm sấy, vệ sinh mọi loại chó mèo, và cắt tỉa trên 2 giống cún mẫu là Poodle và Pomeranian.

–  Học viên tốt nghiệp khoá cơ bản được cấp bằng bởi LanlanPet chứng nhận

–  Mỗi học viên được thực hành 80% số buổi,

–  Mỗi học viên đều được thực hành trên mẫu cún riêng do LanlanPet hỗ trợ, mỗi học viên

sử dụng 1 bàn, bộ dụng cụ chất lượng.

–  Số lượng học viên thực hành mỗi buổi không quá 5 người

Đăng ký khóa học
0964.482.385