Hành trình kết nối – Du học nước ngoài tại các trường trong khối liên kết của Học Viện với tổ chức IGA và các trường học liên kết khác: học viên sẽ được lựa chọn chương trình học phù hợp với mình

A. Số buổi học và thời gian học: Tuỳ theo mong muốn của học viên
B. Thời gian học: Tuỳ theo mong muốn của học viên.
C. Nội dung chương trình học: Do học viên lựa chọn.
D. Học phí: 1.500$ trở lên chưa bao gồm ăn ở đi lại.
E. Cam kết sau khoá học:
– Học viên sẽ có kiến thức chuyên sâu trong mỗi chương trình học mà mình lựa chọn.
– Tốt nghiệp khoá học, học viên sẽ được cấp bằng quốc tế do trường học đăng ký chứng
nhận.
– Mở ra cơ hội lớn trong lĩnh vực nghề nghiệp của mình.
– Những học viên tốt nghiệp tại nước ngoài thường xuyên được tham gia các hoạt động
ngoại khóa: liên hoan, giao lưu với đoàn groomer quốc tế từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái
Lan…

0964.482.385