Khóa học nhuộm sáng tạo cho những bạn đã học khoá chuyên nghiệp do giáo viên Việt Nam giảng dạy

A. S buổi học: 10 buổi
B. Thời gian học:
– Ca 1: Sáng 10:00 – 14:00 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
– Ca 2: Chiều 14:00 đến 18:00 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
C. Nội dung chương trình học:
– Học lý thuyết về màu sắc và cách phối màu cơ bản và chuyên sâu.
– Nhuộm phối màu cơ bản và chuyên sâu trên mẫu chó giả và chó thật.
D. Học phí: 10 triệu/ 10 buổi.
E. Cam kết sau khoá học:
– Học viên nắm vững nguyên lý về màu sắc và cách phối màu sáng tạo và tạo hình chuyên
sâu.
– Học viên tốt nghiệp khoá nhuộm sáng tạo được cấp bằng do LanlanPet chứng nhận.
– Mỗi học viên được thực hành 80% số buổi, và mỗi học viên đều được thực hành trên mẫu
cún riêng do LanlanPet hỗ trợ, mỗi học viên sử dụng 1 bàn, dụng cụ chất lượng.
– Số lượng học viên thực hành mỗi buổi không quá 5 người.

0964.482.385